Změny v roce 2023, které by vás mohly zajímat

Jako první bych uvedla jednu z nejdůležitějších změn pro podnikatele v roce 2023.

Od 1. ledna 2023 vejde v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro vznik povinného placení DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Každý, kdo svojí výdělečnou činností jako OSVČ nebo jako společnost s ručením omezením překročí 2milionovou hranici, povinně se plátcem DPH stane. Zákon vychází ve Sbírce zákonů 2. 12. 2022 a od toho data proto startují nové termíny pro případné změny. Informuje o tom Finanční správa.

Osoby, které mají obrat vyšší než 1 milion Kč, ale zároveň nižší, než 2 mil. Kč, už se tedy automaticky plátcem DPH nestanou.

Novela zákona o DPH

Finanční správa

Vzhledem k navýšení limitu pro plátcovství DPH ze zákona nabízí společnost OFFICE PARK BRNO  plátcovskou společnost k prodeji. Pro bližší informace nás kontaktujte.
 

Další z důležitých změn je nová podoba paušální daně

Kvůli růstu ročního limit obratu pro povinnou registraci k DPH vzrostl z jednoho na dva miliony také maximální limit pro roční příjmy podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Paušální daň se proto rozdělila do tří pásem podle výše příjmu a druhu činnosti. V každém pásmu OSVČ platí jinou měsíční platbu na paušální daň:

  • 1. pásmo 6 208 Kč měsíčně,
  • 2. pásmo 16 000 Kč měsíčně,
  • 3. pásmo 26 000 Kč měsíčně.

Pokud se jako živnostník rozhodnete podnikat, nabízíme službu Založení společnosti na klíč.

Změny se dotknou i daňových přiznání.
Daňové přiznání bude podávat méně lidí.

Od ledna 2023 budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů jen poplatníci, jejichž roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Do konce minulého roku byl tento limit ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto původních 6 000 Kč.

Office park Brno nabízí také služby daňových kanceláří, které vám s podáním daňového přiznání pomohou.

Velkou změnou opět především pro OSVČ jsou datové schránky.

Všem našim klientům nabízíme aktivaci datových schránek a to především pro klienty z Ukrajiny, kterým jsme letos pomohli nastartovat jejich podnikání. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Datové schránky

Nově musí mít datovou schránku každá právnická osoba i OSVČ. Přesněji řečeno:

  • právnické osoby zřízené zákonem,
  • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jak tomu je v současné době (2022),
  • právnické osoby, jako jsou např. nadace, spolky nebo společenství vlastníků,
  • podnikající fyzické osoby zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku. Dosud byly datové schránky těmto osobám (typicky OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však datovou schránku „podnikající fyzické osoby“ zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.

Zákonodárci v průběhu prosince 2022 ustoupili od povinnosti, aby datovou schránku měl každý člověk, i nepodnikatel, který se na internetu přihlásí pomocí identity občana. Pro tyto jediné tedy zůstává datová schránka dobrovolnou záležitostí.

Od ledna také došlo ke zdražení poštovních datových zpráv, které jsou odesílány datovými schránkami v rámci soukromé korespondence mezi uživateli nebo v rámci komunikace se soukromými subjekty. Nově stojí 10 Kč. Datové zprávy  pro komunikaci s úřady jsou i nadále bezplatné.

 

A dobrá zpráva na konec:

EET definitivně skončilo.

Od 1. ledna 2023 skončilo evidování elektronických tržeb, a to pro všechny, i pro podnikatele, kteří je evidovali dobrovolně. Pokud jste EET používali, od začátku roku můžete do evidence už jen nahlédnout do zaslaných tržeb prostřednictvím aplikace Elektronické evidence tržeb a případně žádat o detailní výpisy. I tato možnost však skončí s datem 31. prosince 2023.

Změn pro rok 2023 je více i v dalších oblastech a to zejména v oblasti sociálních dávek a příspěvků na děti, výši minimální mzdy, odvodů atd.

Věříme, že všechny tyto změny jen podpoří růst ekonomiky a sociálních jistot pro všechny.

Za společnost OFFICE PARK BRNO přeji ať se v roce 2023 vše daří.

Bc. Monika Vápová, DiS.

Jednatelka společnosti

K sídlu firmy dálniční známka 2021 zdarma

Pokud v si u nás zřídíte sídlo firmy a uhradíte nájemné na období dvou let, dostanete od nás dálniční známku zdarma.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

Nahoru