Změny pro podnikatele od roku 2012

Office Park Brno

I.) Snížená sazba DPH se zvyšuje z 10 % na 14 %. Základní sazba DPH zůstává ve výši 20 %.
II.) Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o velký počet plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí. Další podrobnosti zde.

Pro společnost OFFICE PARK BRNO jeho klienty je důležitá především novela obchodního zákoníku (zák. č. 351/2011 Sb.) platná od 1. 1. 2012.

Novela obchodního zákoníku přinese některé zásadní změny, se kterými by se měl seznámit každý podnikatel. Jednou z nich je například tzv. souběh funkcí, kdy nejistotu stran u přípustnosti souběhu funkcí má napravit nově vložené ustanovení nazvané „Pověření obchodním vedením“. Další novinkou je omezení práva na náhradu škody, kdy se lze nově vzdát v obchodně právních vztazích práva na náhradu škody či lze toto právo omezit ještě před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Dosud byl takový postup sporný.
Změna, která se dotkne virtuálních kanceláří a také společnosti OFFICE PARK BRNO a jejich klientů je změna požadavků na sídlo podnikatele a novinky týkající se obchodního rejstříku.
Novela se snaží zajistit nápravu v situacích, kdy podnikatel ztratil anebo nikdy neměl právní důvod na užívání prostor, do nichž umístil svoje sídlo nebo místo podnikání. Zde je snaha pomoci majitelům nemovitostí, v jejichž prostorách jsou umístěna sídla většinou většího počtu podnikatelů, často z historicky umístěna v objektech proti jejich vůli.

Zde novela jasně stanoví, že podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod po celou dobu jejich užívání (zápisu v obchodním rejstříku). Pokud podnikatel takový právní důvod nemá a nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, soud může rozhodnout o jeho zrušení a likvidaci. Mimo jiné může takovéto jednání založit oprávnění živnostenského úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikatele.

Co se týká změn obchodního rejstříku, zde nově nebude dostupné rodné číslo zapsaných osob, pokud je toto rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, zpřístupní se tyto listiny včetně rodného čísla. Pokud ovšem podnikatelé nechtějí svá rodná čísla zpřístupňovat, musí je sami z předmětných dokumentů zakládaných do sbírky listin odstranit. S cílem zamezit zneužití, bude odstraněna povinnost ukládat do sbírky listin podpisové vzory.

Novela přinese i celou řadu dalších změn. Úplné znění tohoto zákona.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

ŠETŘETE MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ FIRMY

Neustále se snažíme vylepšovat naše služby a díky spolupráci se společností O2 Czech Republic a.s. vám můžeme unikátně nabídnout optimalizaci telekomunikačních služeb a tím snížit fixní měsíční náklady na provoz firmy.

Nahoru