Některé změny v novém občanském zákoníku.

Office Park Brno

Kodex, který prošel Sněmovnou upravuje především okruhy rodiny, vlastnictví a smluv. připravili jsme pro vás výběr některých zásadních změn.

Svéprávnost

Nově se ruší možnost zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům a nadále je možné pouze omezení svéprávnosti. Omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud  v přesně vymezeném rozsahu a jen na omezenou dobu. Pak bude rozhodovat znovu.

Podmínka v dědickém právu

Nový občanský zákoník posiluje vůli zůstavitele posílením institutu závěti a zavedením dědické smlouvy. Majetek se tak může odkazovat i s podmínkou, například že potomek bude dědit až pokud splní nějakou podmínku, například vystuduje vysokou školu.

Zvíře už nebude jenom věc

Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že zvíře není věc. Nebudeme tedy muset zvažovat, zda kvůli záchraně života zvířete smí, nebo nesmí způsobit větší škodu na majetku. Pokud bude potřeba například vysvobodit psa ze zavřeného auta.

Stop riskantnímu podnikání manželů

V případě, že manžel/ka použije majetek ze společného jmění ve výši, kterou nelze považovat za běžnou a druhý partner k tomuto použití nedal souhlas, může se obrátit na soud, aby vyslovil neplatnost takového jednání.

Seznam manželských smluv

Nově vznikne veřejný seznam, kam si budou moci manželé zapisovat (pokud budou se  zveřejněním smlouvy oba souhlasit), jak si dohodli majetkové poměry - zda mají společné vlastnictví, nebo zda si třeba dům, auto nebo jiný majetek ze společného jmění vyloučili.

Akciová společnost a dozorčí rady

Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. Nyní se nově zavádí  možnost  zvolit si mezi dosavadním způsobem vedení společnosti a pružnějším západním modelem, kdy akciovou spoklečnost  řídí pouze správní rada.

Pokuta za nedodržený slib

Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. Například penále za pozdě dokončenou zakázku bude moci označit za nemravně vysoké a snížit jej.

K sídlu firmy dálniční známka 2021 zdarma

Pokud v si u nás zřídíte sídlo firmy a uhradíte nájemné na období dvou let, dostanete od nás dálniční známku zdarma.

Recepce budovy a s tím spojený provoz kanceláře je omezen

S ohledem na nařízení vlády ČR ohledně omezeného pohybu osob jsme upravili provoz kanceláře pro nejbližší dny.

Nebojte se modrých zón

Modrá zóna na Jarošce.

PF 2020 - Odvahu, energii a kreativitu!

Mějte odvahu, energii a kreativitu!

Pozor na novou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřeneckých správců svěřeneckých fondů zapsaných v evidenci svěřeneckých fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele.

Nahoru